CIMT

آشنایی با رویکرد CIMT

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
20000

با شرکت در این دوره ۱ امتیاز بازآموزی دریافت خواهید کرد

مدرس: دکتر مالک امینی: عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران

به بالای صفحه بردن