CIMT

آشنایی با رویکرد CIMT

وضعیت فعلی
ثبت نام نشده
قیمت
20000

کاربر گرامی جهت دسترسی به محتویات دوره باید پس از ثبت نام، وارد شوید

مدرس: دکتر مالک امینی: عضو هیئت علمی گروه کاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران و عضو هیئت مدیره انجمن علمی کاردرمانی ایران